Usluge nabavke

Interdisciplinarnim pristupom, inženjerske usluge su podržane uslugama dobave/ nabavke, koje pokrivaju:

Snabdijevanje opremom i materijalima
Narudžbe i ugovori
Inspekcije/ kontrole
Transport, osiguranje i skladištenje dobara