Mjerni uređaji

Kako bi uspostavljeni sistem uspješno funkcionirao, postoje parametri koji moraju biti mjereni konstantno ili periodično. 


Naša ponuda obuhvata širok spektar mjerača protoka plina, temperature, vlažnosti, strujnih i drugih parametara.